Registruj se
Pristupi svim informacijama

Klikom na dugme registruj se prihvatate uslove korišćenja portala

Ako imaš nalog prijavi se

Uslovi korišćenja

Molimo da pažljivo pročitate navedena pravila i uslove korišćenja portala EVO.rs koji je besplatan. Pristupanjem portalu, korišćenjem materijala koji se na njemu nalazi, Vi automatski prihvatate “Uslove korišćenja”.

AUTORSKA PRAVA

Sva prava zadržana.

KORIŠĆENJE INFORMACIJA SAJTA

Vi možete da gledate, kopirate i štampate stranice pod uslovom da stranice koristite isključivo za ličnu upotrebu, informativne i nekomercijalne svrhe. Izuzev kada je posebno naglašeno nije dozoljeno slati, demonstrirati, reprodukovati, oglasiti, prenositi ili distribuirati informacije sa ovog portala kako bilo kog dela tako i u celosti bez prethodne pismene dozvole portala EVO.rs. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole portala EVO.rs smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

POSETIOCI

Izuzev kada je drugačije istaknuto od strane portala EVO.rs, svi materijali, komentari, predlozi i informacije koji su postavljeni na portal od strane posetilaca smatraju se vlasništvom portala EVO.rs. Za postavljanje komentara, informacija i materijala na portalu EVO.rs ne možete biti plaćeni, iako to postaje vlasništvo portala. Portal EVO.rs može koristiti materijale, komentare i informacije bez dozvole ili naknade.

LINKOVI

Portal može sadržati linkove ka sajtovima koji nisu u vlasništvu i pod kontrolom portala EVO.rs, stoga portal EVO.rs nije odgovoran za njihov sadržaj i korišćenje.

GARANCIJE I OBAVEŠTENJA

Informacije, materijali i usluge koji se nalaze na ovom portalu mogu biti zastareli ili sa greškama. Ako nije suprotno naglašeno sve informacije, materijali i usluge se koriste takvi kakvi jesu, bez ikakvih garancija. Ni u kom slučaju portal EVO.rs nije odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili posledičnu štetu ili štete od gubitka profita, prihoda, podataka, prosleđenu Vama ili drugima. Portal EVO.rs zadržava pravo da izmeni ili prepravi bilo koji podatak na sajtu u bilo kom trenutku bez ikakvog obaveštenja.
Portal EVO.rs zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila.