Registruj se
Pristupi svim informacijama

Klikom na dugme registruj se prihvatate uslove korišćenja portala

Ako imaš nalog prijavi se

STUDENTSKI DOMOVI

Studentski domovi pružaju smeštaj i ishranu studentima i njima rukovode studentski centri univerziteta u našoj zemlji.

Prаvо nа smеštај u studentskim domovima imајu studеnti visоkоškоlskih ustаnоvа čiјi је оsnivаč Rеpublikа Srbiја, kојi su upisаni prvi put u tеkućој škоlskој gоdini nа studiје prvоg, drugоg ili trеćеg stеpеnа, čiје sе škоlоvаnjе finаnsirа iz budžеtа Rеpublikе Srbiје, kојi imајu držаvlјаnstvо Rеpublikе Srbiје i čiје prеbivаlištе niје u sеdištu visоkоškоlskе ustаnоvе nа kојој studirа.

STUDENTSKI DOMOVI

Samofinansirajući studenti mogu dobiti mesto u domu ukoliko nakon raspodele budžetskim studentima ostane slobodnih mesta, ali oni plaćaju ekonomsku a ne dotiranu cenu stanarine.

Prilikom rangiranja studenata za mesto u domu uzimaju se u obzir uspeh pri studiranju i prihod po članu domaćinstva studenta. Obrasci za konkurs se uzimaju na fakultetu.
Raspodela mesta u domovima se vrši po fakultetima, osim za brucoše za koje je raspodela jedinstvena na nivou Univerziteta. Posebni uslovi konkurisanja važe za domove u kojima se smeštaju studenti sa posebnim potrebama.

Konkurs za raspodelu mesta u domovima se za brucoše raspisuje u septembru, dok je za studente ostalih godina konkurs aktuelan takođe početkom školske godine.

Studentski domovi:

Beograd

Bor

Kragujevac

Niš

Novi Sad

Sombor

Subotica

Užice

Zrenjanin

Čačak