Registruj se
Pristupi svim informacijama

Klikom na dugme registruj se prihvatate uslove korišćenja portala

Ako imaš nalog prijavi se

Ako ste student i želite da pristupite svim informacijama, komentarima, predlozima, materijalima, registrujte se!

Univerziteti / Univerzitet Megatrend

Fakultet za menadžment - Zaječar

  • Adresa: Park šuma Kraljevica bb, Zajecar
  • Tel: 019 430 800
  • Web: http://www.fmz.edu.rs/
  • Email: info@fmz.edu.rs
  • Osnovan: 1997
  • Zvanja:
Fakultet za menadžment - Zaječar

Spisak smerova i odseka

O fakultetu

Ovladavanje naučnim metodama za donošenje odluka i optimalno upravljanje resursima, kao i njihovo permanentno analiziranje i preispitivanje u skladu sa nastajućim promenama, su osnova studijskih programa na Fakultetu. Osnovna vodilja kroz studije je objedinjavanje teorije i prakse na temeljima standarda Bolonjske deklaracije.

Studije obuhvataju sva tri stepena akademskih studija:

1. Studije prvog stepena
* Osnovne akademske studije
2. Studije drugog stepena
* Diplomske akademske studije i
* Specijalističke akademske studije
3. Studije trećeg stepena
* Doktorske studije