Registruj se
Pristupi svim informacijama

Klikom na dugme registruj se prihvatate uslove korišćenja portala

Ako imaš nalog prijavi se

Ako ste student i želite da pristupite svim informacijama, komentarima, predlozima, materijalima, registrujte se!

Univerziteti / Univerzitet u Beogradu

Šumarski fakultet

  • Adresa: Kneza Višeslava 1, Beograd
  • Tel: 011/3053990
  • Web: http://www.sfb.bg.ac.rs/
  • Email: office@sfb.bg.ac.rs
  • Osnovan: 1949. god.
  • Zvanja:
Šumarski fakultet

Spisak smerova i odseka

O fakultetu

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu ima tradiciju dugu 93 godine i predstavlja najstariju i najvišu visokoškolsku i naučnu instituciju u oblasti šumarstva, tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta, pejzažne arhitekture i hortikulture i ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa u Srbiji.

Šumarski fakultet pripada izuzetno značajnoj grupaciji fakulteta tehničko-tehnoloških nauka, u kojoj su još i Arhitektonski, Građevinski, Elektro-tehnički, Mašinski, Poljoprivredni, Rudarsko-geološki, Saobraćajni, Tehnološko-metalurški i Fakultet organizacionih nauka u Beogradu i Tehnički fakultet u Boru

Stručni kadar Šumarskog fakulteta čine istaknuti profesori i renomirani stručnjaci i istraživači. Našim studentima predaju i gostujući profesori iz regiona i sveta, a za studente organizujemo i programe međunarodne razmene i specijalizacije u inostranstvu.

Studije na Šumarskom fakultetu su koncipirane tako da, nakon njihovog završetaka, diplomirani inženjeri mogu stručno i profesionalnio da obavljaju sve poslove iz oblasti šumarstva, dizajna i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta, rukovođenja procesima i preduzećima u drvnoj industriji, ekologiji i zaštiti zemljišnih i vodnih resursa i pejzažnoj arhitekturi i hortikulturi, uvažavajući savremena tehnološka dostignuća i efekte promena bioloških, ekonomskih i društvenih procesa.
Praksa se obezbeđuje u saradnji sa najboljim preduzećima iz oblasti šumarstva, pejzažne arhitekture, ekološkog inženjeringa i proivodnje, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta.