Registruj se
Pristupi svim informacijama

Klikom na dugme registruj se prihvatate uslove korišćenja portala

Ako imaš nalog prijavi se

EY‬ Praksa u odeljenju IT revizije i konsultantskih usluga

Grad: EY, 24.08.2015

Pošaljite nam svoju biografiju na engleskom jeziku do 
15. septembra 2015. godine na: hr.serbia@rs.ey.com
http://www.ey.com/GL/en/Services/Advisory/IT

Komentari: